PRONTO SOCCORSO PSICOLOGICO ROMA EST 

 l'intervento psicologico diretto ed efficace durante l'emergenza 

tel. 0622796355 

 

 

__________________________________________________

 

 

DR.SSA EDYTA BEATA KLIM  

    (  Albo degli Psicologi del Lazio n. 23796 )

Tel. 00393460066614

 

 

 

W swojej pracy, pomagając ludziom kieruje się przekonaniem, że problemy wynikają głównie z faktu , iż człowiek nie wykorzystuje w pełni wszystkich posiadanych zasobów m.in. sił psychicznych jakimi dysponuje.

Zadaniem psychoterapeuty jest pomoc człowiekowi te zasoby wydobyć, a następnie wykorzystać je do wprowadzenia pozytywnych zmian w swoim życiu np. osiągnięcia swojego celu. Skutkuje to polepszeniem jakości życia i samopoczucia.

Jestem  mgr  PSYCHOLOGII KLINICZNEJ  ukończyłam studia na Uniwersytecie Guglielmo Marconi w  Rzymie,

i posiadam specjalizację/kwalifikacje w zakresie:

-  psycho-onkologii;

- psychoterapeutyki o kierunku psychoanalitycznym;

- jogi terapeutycznej mindfulness.

Zajmuje  się diagnozowaniem i pomaganiem osobom z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi jak na przykład:

- depresja;

-  stany lękowe;

- zaburzenia osobowości, które często są lekceważone i bywają przyczyną ogromnego cierpienia tak dla pacjentów jak i członków ich rodzin;

- przebyta trauma czyli dramatyczne wydarzenia w życiu człowieka tj.  wypadek drogowy,  nieoczekiwana śmierć bliskiej osoby , molestowanie seksualne, kataklizmy naturalne lub inne wydarzenia losowe spowodowane np. przez człowieka;

 - problemy  wynikające z poważnych chorób organicznych i somatycznych;

-  nieskuteczność w zmianie destrukcyjnych nawyków;

-  zaburzenia odżywiania np. żarłoczność psychiczna (bulimia nervosa), jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa),  a także otyłość;

- wychodzenie z uzależnienia;

- problemy w radzeniu sobie z różnego rodzaju trudnościami życiowymi;

- problemy w związku partnerskim i/lub relacjach z dziećmi

 

 

 

 

 

__________________________________________________

 

PRONTO SOCCORSO PSICOLOGICO ROMA EST 

 l'intervento psicologico diretto ed efficace durante l'emergenza 

tel. 0622796355 

 

 

TUSCOLANA  / CINECITTA' / DON BOSCO / GIULIO AGRICOLA /  ROMANINA /  MORENA /  ANAGNINA /  SUBAUGUSTA /  LUCIO SESTIO /  NUMIDIO QUADRATO /  PORTA FURBA /  ARCO DI TRAVERTINO /  COLLI ALBANI /  QUADRARO / FURIO CAMILLO / PONTE LUNGO / RE DI ROMA / SAN GIOVANNI / MANZONI / VITTORIO EMANUELE / TERMINI / CASTRO PRETORIO / POLICLINICO / PIAZZA BOLOGNA / STAZIONE TIBURTINA / QUINTILIANI / MONTI TIBURTINI /  SANTA MARIA DEL SOCCORSO /  REBIBBIA / CASILINA/ PALMIRO TOGLIATTI / CENTOCELLE / TORRE ANGELA / TIBURTINA / PRENESTINA / APPIA / APPIO LATINO /  APPIO CLAUDIO / ARDEATINA / LAURENTINA / PIETRALATA / COLLATINA / ALESSANDRINO / COLLI ANIENE / PONTE MAMMOLO /  SAN BASILIO / NOMENTANA / SALARIA / MONTESACRO  

 

seguici su facebook

seguici su linkedin

seguici su google plus

abbonati agli rss

seguici su twitter