PRONTO SOCCORSO PSICOLOGICO "ROMA EST" 

 l'intervento psicologico di qualitŕ durante l'emergenza 

da Roma in tutta Italia 

e non solo

tel. +39 0622796355 

 

 

__________________________________________________

 

 

Moć

 

Kako 5 minuta moći promeni čoveka?

 

 

Kristina Karanović

 


Počela bih sa čuvenom narodnom poslovicom: „Daj čoveku moć i videćeš kakav je čovek“ .

Moć je jedna od važnih i vrlo interesantnih tema iz socijalne psihologije. Kao fenomen je opšteprisutna,
gotovo uvek i svuda. Ako pogledamo malo širi kontekst, primetićemo da je moć kao fenomen prisutna i
kod životinja, od toga koji će mužjak osvojiti žensku naklonost do hijerarhije koja je prisutna kod raznih
vrsta, vukova, jelena, majmuna itd. Recimo, za sve one koji su nekad bili u kokošinjcu mogli su možda da
primete da je čak i kod koka prisutna hijerarhija: tačno se zna ko je ta koka koju niko ne sme da kljuca
(koja ima najviše moći), koje se kljuckaju međusobno, a jednu koku sve druge kljucaju, a ona, jadna, ne
sme nikog.
Moć znači mogućnost kontrolisanja tuđeg ponašanja i uticanja na njega. Pitanje je bilo šta se dešava kada
mali čovek dobije neku funkciju ili bude unapređen? Postoji mnoštvo eksperimenata na ovu temu u
psihologiji, a kao posebno interesantan bih izdvojila čuveni Stanford eksperiment. Zimbardo je slučajnim
izborom podelio studente pomenutog fakulteta u dve grupe: jednu su činili zatvorenici a drugu stražari.
U vrlo kratkom vremenskom periodu su stražari postali toliko brutalni, a zatvorenici su se poistovetili sa
ulogom žrtve, da je eksperiment koji je trebao da traje 2 nedelje, prekinut nakon samo 5 dana. Posle
kratkog vremena studenti su se praktično previše uživeli u svoje uloge . Oni koji pre ove uloge i nisu to
bili, u novoj ulozi postali su agresivni.
Jedan od osnovih ciljeva eksperimenta je bio da se ispita uticaj usvojenih uloga na ponašanje. Zimbardo
je tvrdio da on nije morao da uradi ništa da bi se proizvela tako toksična situacija, već da su učesnici kako
sam kaže „nekako prirodno“ uklizali u svoje uloge „čuvara“ i „zatvorenika“. Na osnovu ovoga je jasno
kako uloga određuje ponašanje.
Eksperiment koji je sproveo Milgram, imao je za cilj da ispita spremnost za povinovanje autoritetu, čak i
onda kada instrukcije koje zadaje autoritet su u suprotnosti sa opšteprihvaćenim vrednostima.
Učesnicima eksperimenta je rečeno da igraju uloge „učitelja“ i da mogu da daju elektrošokove
„učenicima“ (učenici su bili saradnici istraživača), svaki put kada daju netačan odgovor na postavljeno
pitanje. „Učenik“ se nalazio u drugoj prostoriji, a elektrošokovi su naravno bili lažni. Milgram je puštao
snimljen zvuk koji je „učiteljima“ jasno stavljao do znanja da su učenici u bolovima. Uprkos tome, mnogi
učitelji su nastavili sa davanjem eletrošokova, kada im je figura autoriteta to govorila da nastave da čine
(istraživač). Ovo sve navodi na zaključak da su ljudi spremni da se odreknu svojih principa i vrednosti,
ako im osoba od autoriteta tako naredi.
Ako posmatramo ove čuvene eksperimente, onda ni ne čude slične pojave u društvu – da oni koji su
dobili moć je koriste; da oni koji su u ulozi žrtve se osećaju bespomoćno; da oni koji su karika u nizu,
slušaju autoritet itd...

Na osnovu brojnih eksperimenata na ovu temu (Mulder itd), Rot navodi da posedovanje moći samo po
sebi pruža zadovoljstvo: što je veća moć, veće je zadovoljstvo. Onaj ko ima moć nastoji da je zadrži, ili ako
je moguće da još više poveća razliku u moći između sebe i onih sa manje moći. Često je praćena i sa
nefleksibilnosti i bezobzirnosti prema drugima. A, društvene grupe koje imaju moć – nastoje da je i
zadrže i učvrste.

Piše:
Kristina Karanović  
Master psiholog
0643704674
__________________________________________________

 

 

Work for Psychologists

 

We select freelance psychologists to be included as external collaborators in our international psychological first aid network already composed of 351 freelancers present in 23 countries ( Italy, United Kingdom, France, Hong Kong, Mexico, Russia, Argentina, Greece, Kenya, Ghana, Mozambique, Brazil, Portugal, Serbia, Romania, Bulgaria, Egypt, Jordan, Pakistan, Azerbaijan, India, Spain, Switzerland )

Send the curriculum vitae to info@pronto-soccorso-psicologico-roma.it .

 

 

__________________________________________________

 

PRONTO SOCCORSO PSICOLOGICO "ROMA EST" 

 l'intervento psicologico di qualitŕ durante l'emergenza 

tel. +39 0622796355